“Juridisch advies”
“Persoonlijk en informeel”
Stel direct gratis een juridische vraag!

WhatsAPP en SMS-berichten onder de reikwijdte van de WOB?

De Wob is een afkorting die staat voor Wet openbaarheid van bestuur. De Wob is een gevolg van het uitgangspunt die opgenomen is in artikel 110 van de Grondwet wat luidt: “de overheid betracht bij de uitvoering van haar taak openbaarheid volgens regels bij de wet te stellen.” Dit komt erop neer dat de overheid openbaarheid in acht moet nemen bij de uitoefening van haar taken. In de Wob is neergelegd hoe de overheid dit moet doen, welke informatie openbaar is en wanneer deze verstrekt mag worden aan een verzoeker. Het belangrijkste doel van de Wob is het regelen van de openbaarheid van het bestuur en de informatievoorziening die hierbij komt kijken. Dit is in het belang van een democratische bestuursvoering. Geheimhouding is een uitzondering en moet goed worden gemotiveerd. 

De Afdeling Bestuursrechtspraak heeft op 20 maart 2019 een uitspraak gedaan in een zaak tussen het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en sport en branchevereniging voor zorgaanbieders. Volgens de Afdeling valt alle vastgelegde (zakelijke) overheidsinformatie onder de Wob. Hierbij maakt het niet uit waar (of op welke gegevensdrager) de informatie is opgeslagen. In de praktijk houdt dit in dat WhatsApp en sms-berichten onder de Wob vallen als ze zijn verstuurd of ontvangen in het kader van het werk. Het moet dus wel gaan om een bestuurlijke kwestie. Dit is ook van toepassing als deze berichten zijn verstuurd met of ontvangen op een privételefoon. Het gebruik van een privételefoon is te vergelijken met de situatie dat een ambtenaar een dossier van zijn werk mee naar huis zou nemen. Door deze vergelijking kunnen bestuursorganen de Wob niet ontlopen door berichten bewust niet met een zakelijke telefoon te versturen. Door deze uitspraak van de Afdeling kunnen zakelijke sms-jes en WhatsApp-berichten opgevraagd worden door bijvoorbeeld journalisten. 

Deze uitspraak betekent niet dat alle WhatsApp-berichten en sms-jes openbaar moeten worden. De Wob heeft namelijk alleen betrekking op zakelijke berichten. Privéberichten vallen niet onder de reikwijdte van deze wet. Een bestuursorgaan mag in sommige gevallen openbaarmaking weigeren. Dit is het geval bijvoorbeeld wanneer de openbaarmaking de privacy van de betrokken ambtenaar schendt. Openbaarmaking mag verder ook geweigerd worden als de berichten betrekking hebben op een persoonlijke beleidsopvatting. Volgens de Afdeling is dit vaker het geval bij WhatsApp-berichten en sms-jes. 

Als een privételefoon wordt gebruikt voor het ontvangen en verzenden van werkgerelateerde berichten, dan dient een ambtenaar deze berichten (op verzoek) over te dragen aan het bestuursorgaan. Bestuursorganen hebben niet direct toegang tot de privételefoon van een ambtenaar. 

Heb je advies nodig over dit onderwerp? Dan houd ik mij van harte aanbevolen!?

Groetjes van jouw rechtsbuddy,

Güldeniz

Erfbelasting