“Juridisch advies”
“Persoonlijk en informeel”
Stel direct gratis een juridische vraag!

Wijzigingen per 1 januari 2018

Het nieuwe jaar is ingegaan. Nu iedereen is bijgekomen van de feestdagen, is het tijd om even stil te staan bij een aantal belangrijke wetswijzigingen. Denk hierbij aan wijzigingen op het gebied van arbeid, loon en het huwelijk. Misschien heb je al iets meegekregen van je werkgever of heb je het een en ander al gehoord op het nieuws. Ik zal er niet uitgebreid op ingaan. Zie dit blogbericht als een kort overzicht, een handvat. We moeten wel stof overhouden om over te schrijven in volgende blogberichten…

 

Laat ik beginnen:

 

  • Ben je werknemer en maak je overuren? Dan is deze wijziging in jouw voordeel! Vanaf 1 januari 2018 is je werkgever namelijk verplicht om vakantietoeslag te uit te keren over overwerk. Voorheen werd alleen vakantietoeslag betaald over loon opgebouwd uit reguliere arbeidsuren. Meer informatie vind je op deze site
  • De AOW-leeftijd gaat omhoog per 1 januari 2018. De AOW-gerechtigde leeftijd is dan 66 jaar. Wil je weten wat jouw AOW-gerechtigde leeftijd is? Ga naar https://www.svb.nl/int/nl/aow/wat_is_de_aow/wanneer_aow/ voor meer informatie hierover
  • De pensioenrichtleeftijd gaat naar 68 jaar
  • Alle peuterspeelzalen worden vanaf 1 januari 2018 kinderdagverblijven. Daardoor kun je als werkende ouders wellicht kinderopvangtoeslag aanvragen als jullie kind naar de peuterspeelzaal gaat
  • Van gemeenschap van goederen naar beperkte gemeenschap van goederen. Dit houdt kortgezegd in dat alle bezittingen en schulden die zijn opgebouwd voor het huwelijk niet in de gemeenschap van het huwelijk vallen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen

 

Ik kan me voorstellen dat jullie, na het lezen van het bovenstaande, met vragen zitten. Dat is niet meer dan logisch. Welke gevolgen heeft een bepaalde wijziging voor jou? Zijn die gevolgen alleen voor nieuwe gevallen of geldt er ook het een en ander voor situaties die zijn ontstaan in het voorgaande jaar?

 

Wij zijn er om die vragen te beantwoorden, dus aarzel niet en neem contact op met ons!

 

Groetjes van jouw rechtsbuddy,

Rubilita