“Juridisch advies”
“Persoonlijk en informeel”
Stel direct gratis een juridische vraag!

Uitkeringen en toeslagen medewerkers

Het aanvragen van een uitkering die niet in behandeling wordt genomen of een toeslag die niet wordt toegekend door de Belastingdienst. Deze situatie kan zich voordoen in de privésfeer van uw werknemers.

Als de partner van uw werknemer geen recht heeft op de aangevraagde uitkering/toeslag, heeft dit ook gevolgen voor uw werknemer. In een dergelijk geval is het belangrijk dat er tijdig stappen worden ondernomen. Een voorbeeld hiervan is in gesprek gaan met de betrokken instanties zoals de gemeente, het UWV of de Belastingdienst. Als dit niet tot een oplossing leidt kan er alsnog een bezwaarschrift ingediend worden. De bemiddeling in het geschil en het bezwaarschrift wordt uitgevoerd door een rechtsbuddy. Als procederen toch nodig is kan een rechtsbuddy hierin bijstaan. Uw werknemer kan samen met een rechtsbuddy op zoek gaan naar een advocaat. Hierbij zal de rechtsbuddy het gehele proces begeleiden van advocaat tot zitting.

Een juridisch geschil kan heel ingewikkeld zijn voor een leek. Bovendien kan het ook zorgen voor onzekerheid. Het komt namelijk vaak voor dat een geschil jaren kan duren.

De correspondentie en administratie die bij het geschil komen kijken, zorgen voor extra administratieve lasten. De aanwezigheid van een rechtsbuddy zal rust creëren bij uw werknemer.

Klik hier voor meer informatie hierover of neem direct contact op.

Met vriendelijke groet,

Güldeniz