“Juridisch advies”
“Persoonlijk en informeel”
Stel direct gratis een juridische vraag!

Schending van privacy door een Selfie

Lastig begrip

Privacy, het blijft een lastig begrip. Wanneer wordt je privacy wel geschonden en wanneer niet? En wanneer schendt jij zelf de privacy van iemand en wanneer niet. De discussie gaat vaak over wanneer de overheid of bedrijven mogen ingrijpen in iemands privacy. Over het algemeen is men het erover eens dat als de overheid een camera plaatst aan een snelweg dat er dan een inbreuk op iemands privacy wordt gepleegd omdat je dan precies kan zien wanneer iemand zich waar bevond. Echter, we vertrouwen er dan maar op dat dergelijke informatie niet zomaar op straat komt te liggen.

Of een camera die in een winkel wordt geplaatst is natuurlijk ook een inbreuk op iemands privacy. Ook hier vertrouwen we erop dat deze gegevens slechts worden gebruikt als er een misdrijf in het spel is.

Privacy van iemand anders…

Waar we nog minder van bewust zijn is hoe het zit met wanneer wij de privacy van iemand anders schenden. Bijvoorbeeld tijdens het maken van een selfie. Als wij een selfie maken en die vervolgens publiceren op social media kiezen wij er zelf voor om bekend te maken waar wij op welk tijdstip zijn. maar hoe zit het met de mensen die op de achtergrond staan als wij een selfie nemen? Bij deze mensen wordt dan ook bekend waar zij op welk moment zijn, terwijl deze mensen hier helemaal niet voor kiezen.?

Wees bewust

Dit betekent niet dat het ineens strafbaar is om een selfie te maken met andere mensen op de achtergrond, maar wees er in ieder geval wel bewust van als je een selfie publiceert. Mocht namelijk iemand zichzelf heel duidelijk herkennen op social media als achtergrondpersoon van een selfie, dan kan deze persoon namelijk wel aangifte doen dat er inbreuk op zijn of haar privacy is gedaan. De kans dat je dan een boete moet betalen zal zeer klein zijn, maar als de achtergrondpersoon heel duidelijk in beeld is en hij kan aantonen dat hij door het bericht schade heeft geleden, dan komt degene die de selfie heeft gemaakt niet heel makkelijk weg met het argument dat hij zich daar niet bewust van was.

Heb je hier een vraag over? Neem dan direct contact op met ons!

Groetjes van jouw rechtsbuddy,

Nikolaj