“Juridisch advies”
“Persoonlijk en informeel”
Stel direct gratis een juridische vraag!

Gerard – Omgevingsvergunning en handhaving

Gerard heeft een meestertitel in Nederlands Recht en ruim 20 jaar juridische ervaring opgedaan bij de gemeentelijke overheid. Daarnaast heeft hij veel ervaring opgedaan als adviseur en vertegenwoordiger (van met name particulieren) in bestuursrechtelijke geschillen met de overheid. Daarbij is hij lid van een bezwaarschriftencommissie en is hierdoor continu betrokken bij een grote diversiteit aan juridische vraagstukken.

Gerard is een juridisch specialist in het bestuursrecht. U kunt hem benaderen voor het plegen van overleg met overheidsinstanties, het schrijven van brieven en zienswijzen en het opstellen van bezwaar- en beroepschriften inclusief vertegenwoordiging bij bezwarencommissies en rechterlijke instanties. Het gaat hierbij onder andere om juridische kwesties op het gebied van:

  • Omgevingsvergunningen (bouwen, milieu, reclame, kappen, uitritten e.d.);
  • Apv-vergunningen;
  • Handhaving;
  • Verkeersbesluiten;
  • Besluiten ten aanzien van afvalinzameling voor particulieren;
  • Subsidies;
  • Wmo-besluiten;
  • Aansprakelijkstellingen van overheidsinstanties wegens gebrekkig wegonderhoud en –beheer.
  • Bijzondere wetten (Drank- en Horecawet, Winkeltijdenwet e.d.);
  • Bestemmingsplannen.

“Als ervaren jurist, geef ik jou graag een gedegen advies en zoek ik jouw zaak tot op de bodem uit. Indien er geprocedeerd moet worden, heb ik een lange adem en streef ik altijd naar een maximaal rendement. Tijdens deze procedure blijven wij in nauw contact met elkaar en houd ik je goed op de hoogte van de voortgang. Samen komen we tot het beste resultaat. Uiteraard maken wij vooraf goede afspraken over kosten en baten, aangezien we op juridisch vlak liever niet voor verrassingen komen te staan.

In mijn vrije tijd houd ik mij graag bezig met mijn gezin en ben ik het liefst buiten te vinden. Wandelen, fietsen, voetbal en het detecteren van munten e.d. is waar ik van geniet. Daarnaast ben ik lid van de Ouderraad op het Voortgezet Onderwijs en ben ik met veel plezier werkzaam als vrijwilliger bij Huys ten Donck.

Ik kijk ernaar uit om samen met jou te zoeken naar een goede oplossing voor uw vraagstuk en begeleid jou graag bij het nemen van de juiste stappen.”