“Juridisch advies”
“Persoonlijk en informeel”
Stel direct gratis een juridische vraag!

Omgangsrecht grootouders

Waarom een omgangsrecht voor grootouders?

Grootouders zijn de rots in de branding, de veilige haven, de rust voor hun kleinkinderen en degenen bij wie het kleinkind zichzelf kan en mag zijn. Anders dan vroeger spelen grootouders een steeds grotere rol binnen het gezin. Zo worden de grootouders steeds vaker ingezet om op regelmatige basis op te passen en zorgen zij voor hun zieke kleinkinderen, zodat de ouders geen verlof hoeven op te nemen.

 

En dan?

Alles gaat goed, totdat er iets gebeurt waardoor het contact tussen de grootouders en de ouders wordt verstoord. De ouders gaan scheiden, een ouder overlijdt of er ontstaat een ruzie. Deze situaties leiden vaak tot een breuk in de omgang tussen de grootouders en hun kleinkinderen. Wat zijn in deze situaties de rechten van grootouders om toch hun dierbare kleinkinderen te blijven zien?

 

Ingang

Het omgangsrecht voor grootouders is niet wettelijk geregeld. Wel is er een ingang voor het verzoeken van een omgangsregeling met hun kleinkind, indien zij in een nauwe persoonlijke betrekking staan tot of te wel een family life (familieleven) hebben met hem. Dit volgt uit de artikelen 1:377a lid 1 van het burgerlijk wetboek en 8 lid 1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Over het begrip “family life” is al veel gezegd en geschreven, maar het komt erop neer dat de overheid de plicht heeft om het “gezinsleven” te respecteren door “de normale ontwikkeling van deze betrekkingen toe te laten”. Dit volgt uit de rechtspraak van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Niet alleen grootouders hebben baat bij een omgang met hun kleinkinderen, ook voor de identiteit van de kleinkinderen is het geregeld kunnen zien van hun grootouders van groot belang.

 

Herkent u zich in bovenstaande situatie? Heeft u geen of veel te weinig contact met uw kleinkinderen?  En vindt u dat u recht heeft op omgang?

Aarzel dan niet langer en neem direct contact op met ons, zodat wij u kunnen vertellen wat de mogelijkheden zijn.

 

Groeten van uw rechtsbuddy,

 

Rubilita