“Juridisch advies”
“Persoonlijk en informeel”
Stel direct gratis een juridische vraag!

Mantelzorgen en juridische zorgen

Zorg

Zorgen voor een dierbare/naasten is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. Vroeg of laat kun je te maken krijgen met mantelzorg. Mantelzorg is zorg en ondersteuning die mensen onbetaald en vrijwillig verlenen aan mensen met verstandelijke, fysieke of (sociaal)psychische beperkingen in hun familie, huishouden of sociale omgeving. 

Mantelzorger?

Ben jij mantelzorger voor een dierbare? Heb jij hiernaast ook de zorg voor de financiële zaken en administratie? In zo een geval vragen instanties (vaak) om een juridische basis en kan een levenstestament uitkomst bieden. In een levenstestament kunnen mensen vastleggen wat hun wensen zijn als ze tijdens hun leven wilsonbekwaam raken. Dit geeft duidelijkheid. Die duidelijkheid is prettig voor henzelf maar ook voor hun omgeving.

Wilsbekwaam

In een dergelijk testament wordt een vertegenwoordiger benoemd wanneer iemand zelf geen beslissingen meer kan of wil nemen. Hierbij kun je denken aan financiële en administratieve zaken en medische/persoonlijke kwesties. Als je mantelzorger bent kan het dus van belang zijn dat dit juridisch is vastgelegd. Instanties zoals een bank of het Centrum Indicatiestelling Zorg willen alleen met jou handelen als je juridisch gemachtigd bent. Het is wel van belang dat degene die mantelzorg krijgt ‘op tijd’ een levenstestament bij de notaris maakt. Alleen als iemand nog wilsbekwaam is kan een levenstestament worden gemaakt. Wilsbekwaam betekent dat iemand de gevolgen kan overzien van zijn of haar beslissingen. 

Vastleggen

Toch zijn er mensen die hun wensen met betrekking tot mantelzorg, bezit en financiën liever vastleggen via een mondelinge of schriftelijke afspraak met iemand die ze vertrouwen. Deze groep kiest dan niet voor een levenstestament. Een goed voorbeeld hiervan zijn de kinderen. Wat ook vaak voorkomt is dat men notarieel laat vastleggen wie gevolmachtigd is zonder levenstestament. Het levenstestament is juridisch waterdicht en bovendien een allesomvattend document. Jij kunt het zo uitgebreid maken als je zelf wilt. Het is voor iedereen prettig als het duidelijk is wat jouw wensen zijn! 

RechtsBUDDY biedt de mogelijkheid om de bespreking met de notaris over het levenstestament voor te bereiden. Als je dit prettig vindt gaan wij ook graag mee naar de gesprekken met de notaris! Neem direct contact op met ons voor vragen en/of opmerkingen.

Groeten van jouw rechtsbuddy,

Guldeniz


Erfbelasting