“Juridisch advies”
“Persoonlijk en informeel”
Stel direct gratis een juridische vraag!

Is deze vuilniszak van u?

In mijn vorige blog kon u lezen over de juridische ins en outs van de aanleg van ondergrondse afvalcontainers. Tegen een besluit dat de aanleg van zo’n afvalcontainer mogelijk maakt, kunt u bezwaar aantekenen en in beroep gaan. Dit keer neem ik u graag mee naar een situatie, die zich nogal eens voordoet nadat een ondergrondse container is geplaatst.

 

Ondergrondse afvalcontainers

De ondergrondse afvalcontainers zijn vaak bedoeld voor de inzameling van restafval. In de regel gaat een dergelijk inzamelsysteem gepaard met een betaalsysteem voor het aanbieden van restafval, bijvoorbeeld per klepbeweging van een container. Zo worden per huishouden de kosten van afvalverwijdering in rekening gebracht in lijn met het principe ‘de vervuiler betaalt’. Een goed uitgangspunt natuurlijk, maar er zijn mensen die hun afval naast de ondergrondse container plaatsen in plaats van dat erin te doen om zo de kosten te ontduiken.

Behalve dat dit een vervelend gezicht is, kan dit ook een nare geur en ongedierte met zich meebrengen. De kans wordt hierdoor ook groter dat anderen hun afval naast de container zullen plaatsen. Want afval trekt nu eenmaal afval aan, zo is bekend.

 

Gang van zaken

Wanneer de gemeente een illegaal geplaatste zak of doos aantreft (vaak nadat een buurtbewoner hier melding van heeft gemaakt) wordt deze meegenomen en verwerkt. Medewerkers kijken het afval na op adres/persoonsgegevens. Wanneer tussen het afval geen informatie zit die is te herleiden tot personen of adressen, gaat de overtreder vrijuit. Worden de benodigde gegevens wel aangetroffen, dan krijgt de betreffende persoon van de gemeente een rekening die al snel meer dan € 100,- bedraagt.

 

Last onder bestuursdwang

Een dergelijk besluit heet ‘een last onder bestuursdwang’, in dit geval: ‘spoedeisende bestuursdwang’. Bestuursdwang wil zeggen dat de gemeente (lees: het college) op kosten van de overtreder de overtreding ongedaan maakt. Bij spoedeisende bestuursdwang krijgt de overtreder niet eerst zelf de gelegenheid om de overtreding ongedaan te maken, in tegenstelling tot bij de toepassing van reguliere bestuursdwang.

In de regel wordt aangenomen dat de persoon tot wie het aangetroffen afval kan worden herleid, ook de overtreder is. Dit verandert echter wanneer diegene aannemelijk maakt dat hij/zij niet degene is geweest die de overtreding heeft begaan. Ook kan een persoon als overtreder worden aangemerkt, zonder dat hij/zij de verboden handeling zelf feitelijk heeft begaan. Bijvoorbeeld als de betrokken handeling aan hem kan worden toegerekend omdat deze voor of ten behoeve van hem/haar is verricht. De ‘bewijslast’ van het tegendeel ligt dus bij de geadresseerde van het bestuursdwangbesluit. Deze zal aannemelijk moeten maken dat hij/zij niet de overtreder is.

 

Bezwaar maken

Tegen een spoedeisend (of regulier) bestuursdwangbesluit kan bezwaar worden gemaakt bij het bestuursorgaan en beroep worden ingesteld bij de rechter.

Hebt u met een dergelijke zaak te maken? Wilt u voorkomen dat er een ondergrondse afvalcontainer bij u in de straat wordt geplaatst? Of zijn er andere bestuursrechtelijke geschillen waar u mee te maken hebt? Dan ben ik u graag van dienst bij het maken van bezwaar en het instellen van beroep. Neem hier contact op!

 

Groetjes van uw rechtsbuddy,

Gerard