“Juridisch advies”
“Persoonlijk en informeel”
Stel direct gratis een juridische vraag!

Duur partneralimentatie ingekort

 De Eerste Kamer heeft  op 21 mei 2019 ingestemd met het wetsvoorstel herziening partneralimentatie. Door de aanname van de Wet herziening partneralimentatie wordt de duur ingekort. De beoogde inwerkingsdatum van de wet is 1 januari 2020. De herziening is alleen van toepassing op een alimentatieverplichting die op of na 1 januari 2020 tussen partijen tot stand is gekomen of waarbij het verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend op of na 1 januari 2020. De herziening heeft dus geen gevolgen voor bestaande alimentatieverplichtingen. 

Hoe is de situatie nu? 

Voor echtscheidingen die uitgesproken zijn na 1 juli 1994 geldt op dit moment een maximale duur van 12 jaar voor een huwelijk met kinderen of een huwelijk dat langer dan 5 jaar heeft geduurd. Indien het gaat om een huwelijk zonder kinderen die korter dan 5 jaar heeft geduurd, dan geldt een alimentatieplicht voor de duur van het huwelijk. 

Gevolgen herziening partneralimentatie

De herziening heeft tot gevolg dat de partneralimentatie wordt beperkt tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Hierop zijn twee uitzonderingen opgenomen in de Wet herziening partneralimentatie.

  1. Gezin met jonge kinderen. Als de kinderen die uit het huwelijk geboren zijn nog niet allemaal de leeftijd van twaalf jaren hebben bereikt, dan eindigt de alimentatieplicht niet eerder dan dat het jongste kind twaalf jaar is geworden. De duur van de alimentatieplicht is dus maximaal twaalf jaar.
  2. Langdurige huwelijken. Indien bij het moment van indiening van het verzoek tot echtscheiding het huwelijk langer dan vijftien jaren heeft geduurd en de leeftijd

van de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar lager is dan de op dat moment

geldende AOW-leeftijd, eindigt de alimentatieplicht op het moment dat de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd heeft bereikt. 

  • Alimentatiegerechtigden die vijftig jaar of ouder zijn. De alimentatieduur voor deze groep wordt ook verlengd.
  • Alimentatiegerechtigden die op of na 1 januari 1970 geboren zijn. Deze groep krijgt tien jaar alimentatie toegekend in plaats van vijf jaar. 

Als er meerdere uitzonderingen aan de orde zijn, dan geldt de langste termijn. 

Het wetsvoorstel kent ook een ‘hardheidsclausule’. Hiermee is het mogelijk om in schrijnende gevallen de alimentatieduur te gaan verlengen. De rechter mag beoordelen of er sprake is van een dergelijke schrijnende situatie. 

Heeft u vragen over dit onderwerp of wilt u hier meer over weten dan kunt u mij benaderen! 

Groetjes van jouw rechtsbuddy Güldeniz