“Juridisch advies”
“Persoonlijk en informeel”

Informatie voor huurders en verhuurders

Stel direct gratis een juridische vraag!

Hallo!

Welkom op de pagina over Huren

 

Huren

 

Heb je een huis of flat gehuurd en gaat er iets stuk? Wie betaalt dat dan? Of moet je opeens je huis uit? Of wil je dat iemand je huis uitgaat? Weet wat je rechten en plichten zijn…

 

Huren en opzeggingsgronden

Enige opzeggingsgronden m.b.t. huren:

 • De huurder gaat niet akkoord met een redelijk aanbod voor een nieuw huurcontract
 • De verhuurder heeft de woning dringend nodig
 • De huurder heeft zich niet als een goede huurder gedragen, dus er is sprake van huurachterstand, overlast of verwaarlozing van de woning
 • Er is een diplomatenclausule opgenomen in het huurcontract. Dit houdt in dat de verhuurder zijn woning verhuurt, omdat deze bijvoorbeeld voor een bepaalde tijd is uitgezonden naar een ander land. Zodra de verhuurder weer terug is, kan hij de huur opzeggen en de woning weer zelf in gebruik nemen

Zie voor meerdere gronden artikel 7:274 lid 1 BW

 

Beëindigen huurcontract bepaalde tijd

 • Is het contract aangegaan voor 1 juli 2016? Dan eindigt de huurperiode niet automatisch na de einddatum genoemd in het contract. Opzegging door de verhuurder houdt niet in einde van jouw huurcontract. Behalve als er een “diplomatenclausule” of “ontruimingsbeding” in het contract staat. Dan mag het contract eventueel wel opgezegd worden.
 • Is het contract aangegaan vanaf 1 juli 2016? Dan kan het zo zijn dat jouw huurcontract eindigt na de einddatum. De beëindiging van het contract dient minimaal 1 maand van tevoren, maar niet eerder dan 3 maanden voor de einddatum, door de verhuurder schriftelijk te worden bevestigd. Bij niet tijdige opzegging door de verhuurder, loopt het contract gewoon door.

 

Ik ben huurder:

De opzegtermijn is minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden.

Zonder opgave van reden dient de opzegging schriftelijk en per aangetekend schrijven opgezegd te worden.

Is de huurperiode langer dan 2 jaar en betreft het een zelfstandige woning? Dan kun je alleen eerder opzeggen, als de verhuurder hiermee akkoord gaat.

Ligt de huurperiode vast voor meer dan 5 jaar en betreft het een onzelfstandige woning? Dan kun je alleen eerder opzeggen, indien de verhuurder hiermee instemt.

Is jouw vraag nog niet beantwoord? Klik hier om contact met ons op te nemen!

 

Ik ben verhuurder:

De huur moet per aangetekende brief opgezegd worden en er dient een wettelijke reden voor opzegging in te staan.

Vraag in de brief om een schriftelijke reactie binnen 6 weken van de huurder of deze akkoord gaat met de opzegging. Bij schriftelijk akkoord wordt het huurcontract beëindigd. Bij geen akkoord van de huurder, kun je na de periode van 6 weken de rechter vragen om een uitspraak.

 

Opzegtermijnen

Woonduur                                                               Minimale opzegtermijn

 • Tot 1 jaar                                                                   3 maanden
 • Vanaf 1 jaar                                                               4 maanden
 • Vanaf 2 jaar                                                               5 maanden
 • Vanaf 3 jaar                                                               6 maanden

 

Heb je hier vragen over of staat jouw antwoord er niet bij? Neem contact met ons op!

 

Beëindiging huurcontract onbepaalde tijd

Zie artikel 7:271 BW voor de voorwaarden m.b.t. beëindiging van het huurcontract voor onbepaalde tijd.

 

Herstellen van gebreken en het uitvoeren van reparaties:

Het komt vaak voor dat een kastdeurtje scheef gaat hangen, een slot kapot gaat of een muur gaat scheuren. Wie is er nu verantwoordelijk voor dit soort gebreken?

In de regel is het zo dat de huurder kleine reparaties zelf dient te herstellen. Onder kleine reparaties vallen o.a. reparaties die weinig geld kosten en die de huurder zelf kan uitvoeren.

In het Besluit kleine herstellingen kun je nalezen wat er zoal onder valt.

Staat jouw gebrek of reparatie er niet tussen en wil je snel antwoord op jouw vraag? Neem dan direct contact met ons op!

 

Ik heb een andere vraag…

Heb je nog geen antwoord op jouw vraag? En past jouw probleem in het onderwerp HurenLaat het ons weten!

Ik ben huurder:

 • Opzeggingsgronden
 • Opzegtermijn
 • Wat zijn mijn rechten en plichten

Ik ben verhuurder:

 • Opzeggingsgronden
 • Herstel van gebreken
 • Opzegtermijn

Ik heb een andere vraag

 • Ik wil advies op maat 
 • Ik wil een jurist
 • Afspraak maken

De rechtsbuddy's huurrecht

Contact