“Juridisch advies”
“Persoonlijk en informeel”
Stel direct gratis een juridische vraag!
  •  06 811 96 227

De schuldenrechter

De schuldenrechter

Het is woensdagochtend half 10. De zaak wordt uitgeroepen en mevrouw Jansen komt de zittingzaal binnen. Zij kijkt de rechter en de griffier aan. De spanning is op haar gezicht te lezen. De tranen laten dan ook niet lang op zich wachten. Deze dag, en de uitspraak die de rechter over haar zaak doet, is voor haar allesbepalend. Het zien van twee personen in toga, een rechter en griffier, maakt dan ook veel indruk op haar. Mevrouw Jansen heeft een verzoek om toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) aangevraagd. Na een lang traject wordt haar zaak dan eindelijk behandeld. Mevrouw Jansen heeft 80.000 euro aan schulden opgebouwd. Als gevolg daarvan heeft zij haar huurbetalingen niet tijdig kunnen voldoen. Er wordt nu gedreigd met een uithuiszetting. Mevrouw Jansen heeft ook een kindje van 3 jaar. Wat zal er van hen worden als zij op straat komen te staan?

Deze zaak is een van de vele schrijnende gevallen die bij de rechtbank worden behandeld. Meestal vinden personen die bij de rechter komen zich al in een problematische situatie en hebben torenhoge schulden opgebouwd. Zij durven geen post meer open te maken of de deur open te doen, omdat het vaak de deurwaarder is die aanbelt. In sommige gevallen zijn de schulden ontstaan doordat er sprake is van fraude met toeslagen of is er misbruik van de persoon gemaakt, is er sprake van criminaliteit en prostitutie of verkwisting. Maar ook gevallen van personen die gescheiden zijn en vervolgens hun baan kwijt zijn geraakt. Er hoeft niet altijd heel veel te gebeuren om in de problemen te komen. Kortom, het kan dus ook jou en mij overkomen.

Voor mevrouw Jansen liep het die woensdagochtend goed af. Zij heeft haar situatie aan de rechter uitgelegd. De verklaring van mevrouw Jansen was te goeder trouw. Dat betekent dat zij er alles aan heeft gedaan om haar schulden niet verder te laten oplopen. Ook heeft zij getracht betaald werk te vinden. De rechter heeft dan ook de WSNP toegewezen. Doordat de WSNP is uitgesproken wordt mevrouw Jansen niet uit haar huis gezet. Wel zal zij de komende drie jaar aan een aantal verplichtingen moeten voldoen. Welke verplichtingen dat zijn vertel ik u in mijn volgende blog.

 

Groetjes van jouw rechtsbuddy,

Debby