“Juridisch advies”
“Persoonlijk en informeel”
Stel direct gratis een juridische vraag!
  •  06 811 96 227

Ander werk? Pensioen!

Pensioen en een andere baan

Nu de economie weer een beetje op stoom komt, is het wisselen van baan of functie weer de normaalste zaak van de wereld. Een groeiende economie levert over het algemeen meer productiviteit en meer salaris of loon op. Bij te weinig aanbod op de arbeidsmarkt is de werkgever bereid meer voor je werk te betalen. Ook dat is mooi. De secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen ook in geld worden uitgedrukt. Heeft je nieuwe werkgever al dan niet een pensioenregeling. Het is raadzaam om niet alleen naar het primaire loon te kijken maar ook naar de secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden.

Zoals gezegd een pensioen behoort tot de secundaire arbeidsvoorwaarden. Mocht je nu bij een werkgever deelnemen aan een pensioenregeling dan is het interessant na te gaan of je mogelijke nieuwe werkgever ook een pensioenregeling heeft. Tussen de pensioenregelingen kunnen nogal grote verschillen bestaan. Waarom zou je je daarin willen verdiepen? Afhankelijk van de inhoud van de nieuwe pensioenregeling betaal je meer of minder eigen bijdrage ten opzichte van de pensioenregeling bij je oude werkgever. Ga je er in eerste instantie qua bruto loon op vooruit maar na aftrek van de eigen bijdrage aan de pensioenregeling ga je qua nettoloon erop achteruit. Dat zou toch een behoorlijke domper kunnen zijn.

 

Waardeoverdracht

Dat geldt trouwens ook voor het onderwerp ‘waardeoverdracht’. Waardeoverdracht is de wettelijke recht dat elke werknemer heeft als hij van de ene werkgever naar de andere wisselt en bij de nieuwe werkgever aan de pensioenregeling gaat deelnemen. Let op: veel pensioenuitvoerders dragen op je eerste verzoek de waarde over aan de nieuwe pensioenuitvoerder. Dat is makkelijk maar hoeft niet altijd voordelig voor je te zijn. Laat je vooral adviseren of waardeoverdracht voor jou voordeling is!

 

Succes.

Ton Roebroek