“Juridisch advies”
“Persoonlijk en informeel”
Stel direct gratis een juridische vraag!

Alimentatie en werknemers

Heeft u werknemers die alimentatieplichtig zijn of juist recht hebben op alimentatie?

Het kan voorkomen dat de alimentatie niet wordt betaald of (altijd) te laat wordt betaald.

Ex-partners kunnen hierdoor een geschil krijgen. Hierdoor kan het voorkomen dat de betalingen helemaal niet meer worden gedaan. Een alimentatiegerechtigde kan het

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage inschakelen (LBIO), als de alimentatieplichtige in gebreke blijft met de betaling van de alimentatie. De voorwaarden voor hulp van het LBIO zijn als volgt:

  • Het alimentatiebedrag moet door de rechter vastgesteld zijn. Dit geldt zowel voor de kinder- als partneralimentatie
  • Er moet sprake zijn van minimaal één maand achterstand
  • De achterstand moet minimaal € 10 zijn
  • Op het moment dat u het LBIO inschakelt mag de achterstand niet ouder zijn dan 6 maanden (hieronder valt ook een rechterlijke uitspraak die binnen zes maanden is afgegeven en waarin met terugwerkende kracht een bijdrage is opgelegd)
  • De alimentatieplichtige moet weten wat het rekeningnummer is van degene die recht heeft op de alimentatie.

Het LBIO is gevestigd in Rotterdam. Dit bureau is gespecialiseerd in het innen van partner- en kinderalimentatie. De alimentatiegerechtigde hoeft niets te betalen voor de dienstverlening van het LBIO. De alimentatieplichtige is degene die de kosten betaalt als er een incassobureau ingeschakeld moet worden.

Werknemers die in financiële problemen komen door de alimentatieplicht kunnen zich wenden tot RechtsBUDDY. Wij kunnen meedenken in bijvoorbeeld hoe wij de hoogte van de alimentatie kunnen laten aanpassen. Werknemers die in problemen komen doordat de alimentatie juist niet (of niet volledig) wordt betaald, kunnen samen met een RechtsBUDDY eventueel het LBIO inschakelen, Kortom: wij kunnen zowel voor de alimentatieplichtige werknemer als de alimentatiegerechtigde, een hoop denkwerk uit handen nemen. Dit bespaart uw werknemers een hoop energie, die zij in uw bedrijf kunnen steken!

Neem dus snel contact op om de vele mogelijkheden te bespreken!

Met vriendelijke groet,

Güldeniz